بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

مسابقات تیراندازی (به مناسبت دهه فرخنده فجر) ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه های فسا مورخ 96/11/17 در سالن تیراندازی شهید محمدجعفر شکرپور برگزار گردید.

نتایج مسابقه

اسامی نفرات اول تا سوم انفرادی

نفر اول: "سرکار خانم فاطمه هیات" از دانشگاه آزاد

نفر دوم: "سرکار خانم فاطمه فضل اله پور"  از دانشگاه علوم پزشکی

نفر سوم: "سرکار خانم محبوبه حبیبی نژاد" از دانشگاه پیام نور

اسامی تیم های اول تا سوم

خانم ها محبوبه حبیبی نژاد،زهرا حدادی،زهرا ستوده( دانشگاه پیام نور ) "تیم اول "

خانم ها مریم غضنفری،آزاده بردبار،زینب ارغنده(دانشگاه آزاد ب) "تیم دوم"

خانم ها فاطمه هیات،مریم شکوهی،ندا شکوهی(دانشگاه آزاد الف) "تیم سوم"