بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

ضمن تقدیر و تشکر ویژه از همه دست اندرکاران مراسم جشن روز جهانی رژیم درمانگر و تشکر و قدر دانی از شرکت کنندگان در مسابقه طبخ غذای سالم ، هیات داوران اسامی برگزیدگان را به شرح ذیل اعلام نمودند ضمناً متذکر می گردد به علت رقابت تنگاتنگ و حسن سلیقه همه شرکت کنندگان در تمامی رتبه ها بیش از یک نفر انتخاب شده است .

1-   خانم رضوان بیژنی (واحد پژوهشی دانشگاه ) و آقای اسدی (سرآشپز بیمارستان دکتر شریعتی )

2-   میز مربوط به پرسنلMRI (خانم حسین زاده، خانم هادی زاده، خانم فیروزی، خانم سپهی)- خانم گل رازقی

3-   خانم نگهبان خانم اشرافی واحد آزمایشگاه

4-   خانم فاطمه فضل اله پور خانم طاهره مصلح

5-   خانم زهرا مهرپیما خانم آزاده سرافراز خانم معصومه بیژنی خانم سلمانی

6-   خانم پاکیزه کار ( بهداشت )

7-   خانم حمیده ارجمند خانم جمیله قاسم زاده

8-   خانمها ( هنگامه فیروزیان وسمانه فیروزیان ) دکتر قائدیان- خانم محبوبه شاه حسینی خانم مرادی خانم پارسا ( بیمارن خاص ) - خانم زلفی

9-خانم لطفی-خانم ماجدی خانم اسماعیلی خانم رحیم نژاد– خانم جعفری

10- خانم شاهرخ خانم مدرکی آقای سلمانی 

     11- آقای اشرافی خانم به نیا خانم ترابی خانم سجادی آقای رشیدی خانم صغری قنبری

خانم جهانگیر ی خانم پیش بر خانم محب تا ش خانم پوریعقوب -خانم رنجبر خانم مسعودنیا

12-خانم عباسی خانم توکلی خانم روئین تن- خانم مرادی خانم ثریا زارعیان خانم فاطمه خلقت خانم زهرا خلقت خانم رسولی-آقای سلیمی

برندگان مسابقه کتبی :

1-   خانم بتول صادقی

2-   خانم لیلا شکوهی

3-   خانم فاطمه رشیدی کوچی