بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ دکترقاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکترعلیرضا عسکری مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت و دکتر کشاورزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فارس روز چهارشنبه 23 اسفندماه 96 با حضور در شهرستان فسا از بیمارستان دکتر علی شریعتی بازدید نمودند.

در این بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا، هیأت رئیسه و جمعی از مدیران دانشگاه و بیمارستان حضور داشتند.

معاون درمان وزیر بهداشت از بخشهای مختلف بیمارستان دکترشریعتی بازدید نمودند و روند ارائه خدمات به بیماران مورد بررسی قرار گرفت و دکترجان بابایی با کادر درمانی بیمارستان گفتگو نمودند.