بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی اصول تندرستی با ارائه ی جناب آقای دکتر صدیق متخصص طب سنتی برای کلیه کارکنان در روز چهارشنبه 97/3/9 در سالن کنفرانس بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.

جلسه ی دوم این دوره آموزشی در تاریخ 97/3/20 برگزار می گردد.