بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا اعلام می کند: مسابقه کتابخوانی تحت عنوان"مهارت های فرزندپروری " ویژه پرسنل بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا ، 8صبح چهارشنبه 97/3/30 در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار میشود.از علاقمندان جهت شرکت دراین آزمون دعوت بعمل می آید. ضمنا"درپایان آزمون به نفرات برترجوایز ارزنده اعطا میشود.

" فایل مربوطه در سایت بیمارستان موجود می باشد".