بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سوپروایزر آموزشی

مترون

مترون زهرا مهرپیما –کارشناس پرستاری –سابقه کار 14 سال

سوپروایزر بالینی

سوپروایزر بالینی   معرفی سوپروایزرین بالینی نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه کار مریم جمالی کارشناس پرستاری 20 سال طاهره مصلح کارشناس پرستاری 20سال عالیه عباسی کارشناس پرستاری 14 سال جمیله خوش خلق کارشناس ...

سرپرستاران بالینی

سرپرستاران بالینی نام و نام خانوادگی نام بخش مدرک تحصیلی سابقه کار مریم جمالی همودیالیز کارشناس پرستاری 20سال صدیقه اشرافی بیماران خاص کارشناس پرستاری 15 سال سمانه سخنوری نورولوژی-عفونی کارشناس پرستاری 11 سال مریم لطفی اورژانس کارشناس ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/media/jce/img/placeholder.png): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

کارشناس ایمنی و مدیریت خطر

کارشناس ایمنی و مدیریت خطر  معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: جمیله خوش خلق سمت: کارشناس ایمنی و مدیریت خطر تحصیلات : لیسانس پرستاری تلفن داخلی : 302   "شرح وظایف كارشناس  ايمني و مديريت خطر " 1- همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان. 2- ...