بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

گایدلاین های آموزشی

پیوست ها:

گایدلاین پرستاری.pdf حجم فایل:180.99 کیلوبایت
اعصاب و روان.pdf حجم فایل:297.53 کیلوبایت
تنفس.pdf حجم فایل:119.66 کیلوبایت
سالمندی.pdf حجم فایل:214.63 کیلوبایت
غدد.pdf حجم فایل:1.40 مگابایت
گوارش.pdf حجم فایل:709.75 کیلوبایت
مغز و اعصاب.pdf حجم فایل:531.20 کیلوبایت
پوست.pdf حجم فایل:232.89 کیلوبایت
راهنمایی بالینی بخش سی سی یو.pdf حجم فایل:1.29 مگابایت
عضلانی اسکلتی.pdf حجم فایل:1.14 مگابایت
عضلانی اسکلتی.pdf حجم فایل:1.14 مگابایت
پرستاری در بحران.pdf حجم فایل:140.01 کیلوبایت
راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد.pdf حجم فایل:952.84 کیلوبایت
سطح فعالیت.pdf حجم فایل:412.24 کیلوبایت
قلب و عروق.pdf حجم فایل:261.09 کیلوبایت
مایعات و الکترولیتها.pdf حجم فایل:275.33 کیلوبایت
اورژانس.pdf حجم فایل:952.85 کیلوبایت
سرطان.pdf حجم فایل:263.66 کیلوبایت
گوش حلق بینی.pdf حجم فایل:235.14 کیلوبایت
19.JPG حجم فایل:2.50 مگابایت