بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دکترعلیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا در مراسم افتتاح مرکز دولتی ترک اعتیاد (MMT) با اشاره به آیه قرآن کریم گفت : اگر شما یک انسان را بدون دلیل بکشید ، به منزله کشتن تمام بشریت است و اگر یک نفر را زنده کنید ، به منزله این است که کل بشریت را زنده کرده اید و باید خدارا شاکر باشیم که حرفه ما ، حرفه احیای انسان هاست و این آیه سند افتخارجامعه پزشکی است .

وی با اشاره به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت : غایت و هدف این است که نهایتا خدمات رسانی درحوزه سلامت به مردم خوب ارایه شود وسیاست کلی دانشگاه این است که بهبودی در وضعیت سلامت مردم به وجود بیاید .

وی گفت : همه دغدغه های ما ، پیشگیری ازآسیب های اجتماعی است و مشکل و آسیب اصلی اجتماع ما درصدر اول چیزی بجزاعتیاد نیست .

رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا افزود : در این زمینه مراکز ترک اعتیاد تشکیل شدند و طبق آمار، بهترین مراکز ترک اعتیاد درکشورفعال است .

دکترعسکری بیان داشت : مراکز ترک اعتیاد برای ترک کامل به وجود نیامده اند و فلسفه وجودی آنها برای کاهش آسیب های اعتیاد و سالم سازی اعتیاد است و درمرکز دولتی ترک اعتیاد خواهید دید که تاکید اصلی بر بعد روانی بیماران خواهد بود .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت : اولین مرکزدولتی وبیست ودومین مرکز ترک اعتیاد شهرستان فسا به بهره برداری رسید .

دکتر محمد ضیایی افزود: اولین مرکزدولتی ترک اعتیاد شهرستان فسا تحت نظر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا فعالیت دارد که به صورت یک نوبت درروز با سقف پذیرش 150 نفر بیمار شروع به کار می کند و بعد از مدتی به صورت دو نوبت در روز فعالیت خود را ادامه خواهد داد. ک/2