بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

راه اندازي دو بخش داخلي و روانپزشكي در بيمارستان دكترعلي شريعتي  ، راه اندازيNICUجديد ،  بخشICUو  ICUداخلي و جراحي قلب ، دو  اتاق عمل جديد با قابليت انجام اعمال جراحي قلب باز ، راه اندازي دستگاه راديولوژي ديجيتال در بيمارستان حضرت وليعصر(عج) ، راه اندازي آزمايشگاه مرجع سلامت(رفرانس ) دانشگاه و همچنین بهره برداري از پورتال اینترنتی جديد دانشگاه از جمله پروژه هایی می باشد  که در هفتمین روز دهه مبارک فجر با حضور دکتر امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، دكتر دوگاني نماينده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامیامام جمعه و فرماندار و ساير مسئولين ادارات شهرستان به بهره برداری رسيد.

گفتنی است دکترامامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت و مسوولین شهرستان از اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید و از بیماران این بخش عیادت نمودند .