بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) شهرستان فسا مراسم جشنی به مناسبت سالروز تولد حکیم سید اسماعیل جرجانی(پدر علوم آزمایشگاهی ایران و جهان) و روز علوم آزمایشگاهی در روز سه شنبه مورخ  1392.2.3با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عسکری،ریاست محترم بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) جناب آقای دکتر شکوهیان،معاون محترم بهداشتی جناب آقای دکتر پزشکی،معاون محترم درمان جناب آقای دکتر ضیایی و جمعی از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و بیمارستان شریعتی و مرکز بهداشت در سالن بعثت دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید
در این مراسم جناب آقای دکتر عسکری ضمن تبریک روز آزمایشگاه، از زحمات پرسنل آزمایشگاه تشکر و قدردانی نمودند و به پرسنلهای نمونه آزمایشگاه لوح تقدیر و هدایایی اهدا کردند.