بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا
حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد حسين رجايي سرپرست دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه  با حضور در بیمارستان دکتر علی شریعتی از بیماران بستری عیادت نمودند