بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

علوی سیرت و محمدی صورت ،آینه جوانمردی ،از عشیره گل سرخ و از تبار آفتاب ..... بزرگ مردی که غیرت علی علیه السلام ، در رگهایش و رحمت محمد صلی الله علیه و اله و سلم ،در رفتارش جلوه می نمود....

از دامان لیلا برمی خیزد تا دنیا را به ستیز با شرک و نفاق فرا خواند....مولای جوان مرد که لبان ترک خورده اش ،فرات را سر در گریبان کرده است ...اذان گوی سرخ شهادت در گستره سرخ عاشورا ...بوی خوش عطر یاس می آید از در و دیوار خانه حسین علیه السلام...

وعلی اکبر علیه السلام..... می آید..

شبهه پیغمبرصلی الله علیه و اله و سلم ....

روز جوان بر جوانان و جوان دلان مبارک باد