بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

" یا ایها الذین آمنوا  انفقوا مما رزقناکم  من قبل ان یاتی یوم  لا بیع فیه و لا خله و لا شفاعه "

 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم، انفاق کنید، پیش از رسیدن روزی که در آن روز (قیامت) نه داد و ستدی است و نه دوستی و واسطگی (و هیچ کدام به کار نمی آید ) (سوره بقره؛ آیه 254).

 

از سوی ریاست محترم دانشگاه، مجمع خیرین سلامت فسا و پرسنل بیمارستان دکتر شریعتی از زحمات جناب آقای دکتر قزلباش، رادیولوژیست محترم شهرستان فسا به دلیل اهدای یک دستگاه ظهور و ثبوت عکس رادیولوژی به بیمارستان دکتر شریعتی تقدیر و تشکر به عمل آمد.