بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

                                                                                                   

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی

 

به نشان شکر به  آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند


با سلام و تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان

امیدواریم ستارهR04;ی زندگی و اختر دانشتان
پیوسته ایام بر دل بیماران بتابدو هماره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد
روز پزشک بر شما گرامی باد .