بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فساروز
عرفه، روز رویش گلستان رحمت، روز نگین انگشتری ذی الحجه و روز دعا و استجابت دعا است.

... تا غروب آفتاب دستش رو به آسمان بلند بود و با تضرع اشك ميR04;ريخت ... تا بالاخره بخشيده شد ...

 

 نهم ذيحجه روز عرفه است. خداوند متعال در اين روز به سه مکان و سه گروه از انسانها، توجه ويژه دارد :

1.      كربلا و زائران امام حسين (ع ).

2.      صحراي عرفات (در نزديكي مكه) و حجاج بيت الله .

3.      هر جا از دنيا كه دستي به سوي او بلند شود و دلي بشكند.

روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است.

 در روز عرفه، دست های خود را به سوی آن بی نیاز بالا می بریم و پیوسته دعا می کنیم: خدایا! غروب این روز را با غروب گناهانمان یکی گردان.