بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

   
   

به مناسبت فرا ر رسیدن 16 آذر ، روز دانشجو، با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان دکتر علی شریعتی، از دانشجویان بالینی بیمارستان با هدایایی تقدیر به عمل آمد.