بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

   

به مناسبت فرا رسیدن 17 آبان، روز جهانی رادیولوژی، از پرسنل محترم حوزه تصویربرداری بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا، با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان، تقدیر به عمل آمد.