بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته کنترل عفونت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سه شنبه آخر هر ماه برگزار می گردد.

گزارش کمیته مورخ 26/3/94 به شرح زیر می باشد:

 ·         به دلیل تولید آئروسل توسط دستگاه های سانتریفیوژ موجود در آزمایشگاه و آلوده شدن هوای بخش شیمی آزمایشگاه مصوب شد که دستگاه سانتریفیوژها به اتاق دیگر منتقل و تهویه مناسب در اتناق نصب شود و پرسنل از ماسک N95 و محافظ صورت استفاده کنند.

·         طبق گزارش ارسالی از مهندس وردیان (مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه) در مورد میزان اکتیویته  ید125 زباله های هورمونی آزمایشگاه و عوارض ناشی از آن، ید125 دارای اکتیویته 30 میکروسیورت در هر سال است که بسیار پایین می باشد و خطر بیرونی برای پرسنل ندارد اما بدلیل تبخیر ید و تمایل به تجمع در غده تیروئید مصوب شد که آزمایشگاه هورمون به ساختمان دیگر منتقل و در آنجا هوا و تهویه مناسب نصب گردد.

·         در مورد نامشخص بودن طول عمر لامپهای U.V موجود در بخش مصوب شد که مسئول تدارکات موقع خریداری لامپها دستورالعمل لامپها را دریافت و پرسنل هم موظف هستند که ساعت کارکرد لامپها را در یک دفتر ثبت تا عملکرد و موثر بودن این لامپها در میکروب زدایی مشخص شود.