بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.
  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.
  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.
  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.
  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.
  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.
  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.
  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.
  • سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.

واژه ی زیبای “پرستار”یعنی:
پ:پیمان خون بستن برای مهر و ایثار
ر:رفتن به سوی خدمت خلق
س:سربلند و ساده زیست و سختکوش
ت:تکمیل کننده کار طبیبان
ا:الگوی او مظهر تقوا، زینب کبری(س)
ر:راضی و خوشنود از رحمت خدا.
                    روزپرستار مبارک

به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت زینب، اسوه ی صبر و مقاومت و روز پرستار با حضور مدیریت بیمارستان و مدیر خدمات پرستاری و پرسنل معاونت درمان از پرستاران بیمارستان دکتر علی شریعتی تقدیر به عمل آمد.