بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 • گرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمیگرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمی
 • گرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمیگرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمی
 • گرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمیگرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمی
 • گرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمیگرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمی
 • گرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمیگرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمی
 • گرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمیگرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمی
 • گرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمیگرامیداشت روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور بیماران تالاسمی

 

18 اردیبهشت ماه روز جهانی تالاسمی، جشن باشکوهی با حضور مدیریت و ریاست بیمارستان شریعتی، پرسنل معاونت درمان، پرسنل بهداشت، پرسنل بخش بیماران خاص و تمام بیماران تالاسمی و خانواده هایشان برگزار گردید.

این مراسم با تلاوت قرآن توسط یکی از بیماران تالاسمی و خوش آمدگویی توسط ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر حسینی پور آغاز گردید.

در این مراسم نمایشگاهی از صنایع دستی و آثار هنری بیماران تالاسمی برپا شد که مورد بازدید و استقبال حاضرین واقع شد.

در این مراسم برنامه هایی به شرح ذیل انجام شد:

 • تلاوت قرآن کریم
 • سخنرانی آقای دکتر حسینی پور
 • سخنرانی و انجام حرکات ورزشی توسط خانم راستباف
 • اجرای سرود توسط دختران ناشنوا
 • اجراء سرود و تواشیح
 • اهداء جوایز به بهترین نوشته مربوط به زندگی
 • اهداء جوایز به نفرات برگزیده دارای آثار هنری
 • پذیرایی از حاضرین
 • برش کیک
 • برپایی نمایشگاه آثار هنری بیماران