بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • گرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستانگرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان
  • گرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستانگرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان
  • گرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستانگرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان
  • گرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستانگرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان
  • گرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستانگرامیداشت روز کارگر در بیمارستان دکترشریعتی فسا با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان

 

كارگران بازوان حركت هر جامعه‌اي به سوي رشد، تعالي و شكوفايي هستند. بي شك همه پيشرفت‌هاي حاصل در مسير زندگي نشأت گرفته از رشد و پويايي فكر و گسترش انديشه ‌ورزي است و در هر جامعه‌اي كه از فرصت انديشه و بازوي هنرمند كارگران بهتر استفاده شود توسعه و پيشرفت رونقي دو چندان خواهد يافت. روز كارگر  بر همه كارگراني كه با خلاقيت و تلاش خود زمينه ساز شكوفايي و اعتلاي همه جانبه كشور مي شوند مبارک باد.

به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، طی مراسمی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان از خدمتکاران بیمارستان شریعتی تقدیر به عمل آمد.