بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • اعضای کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند.اعضای کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند.
  • اعضای کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند.اعضای کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند.
  • اعضای کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند.اعضای کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند.

 

اعضای کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند.

  • مصوب شد برگزاری مانورها و کلاس های آتش نشانی و زلزله و سیل و کلاس آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا تا دو ماه دیگر توسط آقای صادقی با دعوت اساتید مربوطه برگزار گردد.
  • مصوب شد که تأمین هزینه ساخت اتاق EOC و اهمیت ساخت آن توسط مدیریت بیمارستان مورد بررسی قرار گیرد.
  • مصوب شد شرایط مانور تخلیه بیمارستان توسط خانم بخشی زاده مورد بررسی قرار گیرد.

مصوب شد در مورد نصب دتکتورهای دود و آتش در واحد رادیولوژی و آزمایشگاه، پیش فاکتور آن توسط آقای رحیم زاده پیگیری شود