بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

در یکم شهریورماه سالروز ولادت شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک با حضور آقای دکتر حسینی پور (ریاست بیمارستان) و خانم زبردست (مدیر داخلی بیمارستان) از پزشکان درمانگاه حمزه و بیمارستان شریعتی تقدیر به عمل آمد.

ستاره زندگیتان پرفروغ، ایامتان پرشور و دعای پرخیر بیماران بدرقه راهتان" روز پزشک مبارک"