بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر دیگران می گذارد.

23 مهرماه، روز جهانی عصای سفید را به همه روشندلان سبز چشم تبریک میگوییم.

به مناسبت روز عصای سفید، با حضور مدیریت بیمارستان از آقای صفری پرسنل تلفنخانه بیمارستان (پرسنل روشندل) تقدیر بعمل آمد.