بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

روز دانشجو، روز در هم آمیختن تقوا و ورع با علم و دانش اندوزی، بر دانشجویان گرامی باد . . .

به گزارش روابط عمومی، ریاست و مدیریت بیمارستان با حضور در بخش های بیمارستان ضمن تبریک روز دانشجو و اهداء گل و شیرینی به دانشجویان، این روز را گرامی داشتند.