بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی ارتقاء سلامت بدنی در حیطه تغذیه در تاریخ 95/9/14 و 95/9/18 توسط سرکار خانم مهندس اسدی و به همت سوپروایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

در این دوره آموزشی در ارتباط با تغذیه سالم بحث و گفتگو شد. تغذیه سالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع از گروه های غذایی مختلف. برای تغذیه سالم مجبور نیستید یک رژیم محدود و سخت داشته باشید. تغذیه سالم یعنی ایجاد تغییراتی که بتوانید برای همیشه آنها را پیروی کنید.

در تنظیم یک برنامه غذایی سالم، سه نکته زیر را در ذهن داشته باشید:

  1. تعادل: یک رژیم غذایی متعادل ( استفاده از حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز از هر گروه غذایی ) تضمین کننده دریافت مواد مغزی مورد نیاز است.
  2. تنوع: طیف وسیعی از غذاهای متنوع را مصرف کنید. هیچ غذایی به تنهایی تأمین کننده مواد مغزی مورد نیازتان نیست. از هر گروه غذایی، انواع غذاهای متنوع را استفاده کنید.
  3. تناسب و میانه روی: تناسب کلید موفقیت در تغذیه سالم است. پس با رعایت تناسب و میانه روی در مصرف شیرینی جات، چربی ها و نمک ها می توانید از همه غذاهای دلخواه خود بهره مند شوید.