بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا بصورت سرزده از درمانگاه حمزه بازدید نمودند.

در این بازدید تاسیسات ، تجهیزات درمانگاه و مشکلات نیروی انسانی ، برنامه های پزشکان و ... مورد بررسی قرار گرفت.

در این میان از روند نوبت دهی تلفنی درمانگاه حمزه که جدیداً مورد بهره برداری قرار گرفته است بازدید و بررسی شد .