بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

جلسه اصلاح فرآیند ارائه گزارش گرافی های MRI و سی تی اسکن به ارباب رجوع با هماهنگی مسئول دفتر بهبود کیفیت و مسئول رسیدگی به شکایات با هدف اصلاح فرآیند و رفع مشکلات موجود و ارتقاء کیفیت خدمات تشخیصی با حضور صاحبان فرآیند از جمله پزشک رادیولوژیست، پرسنل پذیرش واحدهای MRI و سی تی اسکن، تایپیست و مسئول بخش با مدیریت دکتر حسینی پور و سرکار خانم زبردست برگزار گردید.