بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

IMG 2984

بخش بیماران خاص

 

 

IMG 2978

کیلینیک ترک اعتیاد (MMT)

 

 

IMG 2974

بخش دیالیز

 

 

photo 2017 04 05 09 09 44

بخش رادیولوژی