بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، به مناسبت هفته سلامت، اعضای هلال احمر به همراه مدیریت بیمارستان شریعتی با اهداء گل و شیرینی از بیماران خاص و دیالیز عیادت نمودند.