بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی فسا، طی مراسمی که در روز شنبه 16 اردیبهشت ماه 96 باحضور دکتر حسینی پور، ریاست بیمارستان، سرکار خانم زبردست، مدیر داخلی بیمارستان، مهندس عسکری، مدیر امورعمومی بیمارستان، آقای رسولی، مسئول شرکت مهندسی سبزاندیشان فسا و پرسنل محترم خدمات بیمارستان برگزار گردید،روز کارگرگرامی داشته شد .

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدیه از پرسنل خدمات تقدیر به عمل آمد.