بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی اندوسکوپی و کولونوسکوپی در سالن کنفرانس بخش اتفاقات بستری برگزار گردید.

کولونوسکوپی به پزشک اجازه می دهد که توسط یک لوله نازک قابل انعطاف به نام کولونوسکوپ جدار داخلی کولون و رکتوم را مورد بررسی قرار می دهد.

 موارد کاربرد کولونوسکوپ عبارت است از:

 • خونریزی از سیستم گوارش تحتانی
 • اسهال های مزمن
 • دردهای پایین شکم
 • بیماری های التهابی روده
 • برداشتن نمونه بافتی جهت پاتولوژی
 • آمادگی های قبل از کولونوسکوپی

قبل از انجام کولونوسکوپی موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

 • اگر داروی خاصی مصرف می کنید
 • اگر بیماری یا مشکل انعقادی دارید یا داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین یا آسپیرین دریافت می کنید
 • یک تا دو روز قبل از انجام کولونوسکوپی غذاهای جامد و مواد غذایی قرمز رنگ مصرف نکنید
 • روز قبل از تست، مسهل استفاده کنید
 • 6ساعت قبل از کولونوسکوپی مصرف مایعات را هم قطع کنید
 • حتماً کسی را همراه خود داشته باشید چون ممکن است در حین کولونوسکوپی داروهای خواب آور به شما داده شود و بعد از آن احساس خواب آلودگی کرده و نتوانید رانندگی کنید
 • کولونوسکوپی معمولاً نیم ساعت طول می کشد. بعد از کولونوسکوپی بیمار حدود 1-2 ساعت تحت نظر خواهد بود تا داروها دفع شوند
 • بعداز کولونوسکوپی تا 12 ساعت رانندگی نکنید
 • بعداز کولونوسکوپی مایعات فراوان مصرف کنید.