بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، باتوجه به شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) کنفرانس آموزشی با رویکرد اطلاع رسانی و آموزشی تخصصی کادر بیمارستان، روز پنج شنبه 11/3/96 توسط سرکار خانم دکتر پورمنتصری و به همت سوپروایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

CCHF یک بیماری ویروسی تب دار است که از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام می باشد. این بیماری عمدتاً توسط گزش کنه از حیوان به انسان منتقل می شود. این بیماری در حیوانات اهلی هیچگونه علائم مشخصی ندارد ولی در هنگام ذبح حیوان آلوده و تا چند ساعت پس از آن، بیماری از طریق تماس با خون و گوشت و احشاء حیوان قابل انتقال است.له کردن کنه بین انگشتان دست سبب انتقال بیماری می شود.

توصیه می گردد:

  • ذبح دام حتماً در کشتارگاه ها و خرید گوشت از مراکز معتبر انجام شود.
  • پس از خریداری گوشت، بدون شستن و قطعه قطعه کردن آن، آن را برای مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد در یخچال قرار داده شود و بعد از آن شسته و قطعه قطعه گردد. ( درمورد جگر 48 ساعت بایستی در دمای 4 درجه قرار گیرد).
  • از مصرف جگر خام و نیمه پخته جداً خودداری کنید.