بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته مرگ و میرباحضور ریاست و مدیریت بیمارستان و نماینده معاونت درمان و دیگر اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه پرونده یکی از بیماران فوت شده در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و علت مرگ ریشه یابی شد.