بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه انتقال خون و آزمایشگاه با هدف بررسی مشکلات موجود در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • گرفتن استوک از انتقال خون
  • هزینه تأمین خون و فرآورده های درخواستی به پزشکان اطلاع داده شود تا درخواست منطقی باشد