بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

یکم شهریور ماه زاد روز حکیم بوعلی سینا،بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی تبریک عرض مینماییم.

به مناسبت روز پزشک ریاست و مدیر داخلی بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان درمانگاه حمزه تقدیر کردند.