بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی اطفاء حریق و آشنایی با کپسول های آتش نشانی در جهت ارتقاء دانش و تخصص کارکنان در تاریخ 96/8/21 و 96/8/25 به صورت تئوری و عملی برگزار گردید.

در ابتدای این کارگاه آموزشی آقای نیک مهر، مربی کارگاه به صورت تئوری درباره ی نحوه شکل گیری آتش و نحوه کارکرد کپسول های آتش نشانی صحبت و نحوه استفاده از آنها را تشریح نمود.

در ادامه در محوطه بیمارستان نحوه برخورد با آتش و چگونگی استفاده از کپسول آتش نشانی تمرین شد.