بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به همت واحد آموزش بیمارستان، دوره آموزشی مدیریت بحران و بلایا در تاریخ های 96/10/16 و 96/10/20 در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جواد صادقی، سوپروایزر آموزشی بیمارستان گفت: باتوجه به لزوم آشنایی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی با مباحث مدیریت سلامت در حوادث و به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای مواجهه با حوادث و بحران های احتمالی با همکاری مدیریت محترم بیمارستان، دوره آموزشی مذکور در بیمارستان دکتر شریعتی برگزار گردید.

وی در ادامه اعلام کرد: طی این دوره آموزشی، مهندس جوکاران مدرس این دوره، مباحث آشنایی با مفاهیم مدیریت حادثه، آشنایی با زنجیره فرماندهی در حوادث، چگونگی آمادگی مراکز درمانی در بحران ها، آشنایی با مراکز فرماندهی عملیات EOC و آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه HICS را مطرح نمودند.