بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

درمانگاه حمزه

برنامه حضور پزشکان درمانگاه

برنامه حضور پزشکان درمانگاه متخصص پزشک شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه ارتوپد دکترقاسم جمالی صبح دکتر ساریخانی صبح و عصر صبح دکتر ابوئی صبح دکتر ...

معرفی درمانگاه

معرفی درمانگاه معرفی مسئول درمانگاه : نام و نام خانوادگی : سید محمدباقر کشفی نژاد سمت: مسئول درمانگاه تحصیلات: کاردان پرستاری شماره های تماس: 53352069 53350997 53312290 53312291 53357200   خدماتی که به مراجعین ...