بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

پزشکان حمزه

پزشک متخصص
دکتر دشت دار

ارتوپدی

دکتر عسکری
دکتر سبحانی
دکتر امیر امجدی پوست
دکتر صالح

کلیه و مجاری ادراری

دکتر منصف
دکتر فرزادمنش جراح عمومی
دکتر صادقی سروستانی
دکتر مرادیان گوش و حلق و بینی
دکتر رضایی

اطفال

دکتر ضابطی
دکتر کبریایی
دکتر جوهری
دکتر اکبرپور چشم
دکتر ساعت چی
دکتر منتصری عفونی
دکتر اکراهی
دکتر احمدی داخلی
دکتر مصطفوی
دکتر محقق روماتولوژی
حضور متخصصین جراح مغز و اعصاب آقایان دکتر مکاریان و دکتر اشراقیان در روزهای شنبه –دوشنبه –چهارشنبه و آقای دکتر طاهری در روزهای یکشنبه و سه شنبه عصرها می باشد.برنامه پزشکان جراح مغز و اعصاب به صورت چرخشی بوده و هفتگی تغییر می کند. جهت اطلاعاز برنامه هفتگی این متخصصین به شماره 53317562-53312291تماس حاصل فرمایید .

جراح مغز و اعصاب

دکتر صفری طب فیزیکی
دکتر سعدی دوست فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر روشن ضمیر تغذیه
خانم خالقی روان شناس
دکتر خدامان

 

اعصاب و روان

دکتر فخرایی
                                دکتر ضرغامی