بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

بهبود کیفیت

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی: صفیه کریمی
سمت : مسئول بخش بهبود کیفیت
تحصیلات : کارشناس پرستاری
شماره تماس:  53316314

تلفن داخلی :

220

 

خلاصه خدمات دفتر بهبود کیفیت  :

  • تلاش جهت استاندارد سازی و بهبود کیفیت خدمات تشخیصی ، درمانی و آموزشی بر اساس دستورالعمل ها و چک لیست های اعتباربخشی ابلاغی از وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • تلاش در جهت افزایش رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان
  • افزایش ایمنی ارائه خدمات بر مبنای استانداردها