بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

پمفلت

منشور حقوق کارکنان

منشور حقوق کارکنان "منشور حقوقی کارکنان بیمارستان"   از آنجائی که نجات جان یک انسان در دین اسلام با نجات جان تمام انسانها برابر است ؛ کارکنان برای ارائه خدمات به بیماران از حق و حقوقی برخوردارند که عبارتند از : 1-       حق مشارکت در تصمیم گیری های بیمارستان در  راستای ...

بهبود کیفیت

بهبود کیفیت معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: صفیه کریمی سمت : مسئول بخش بهبود کیفیت تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس:  53316314 تلفن داخلی : 220   خلاصه خدمات دفتر بهبود کیفیت  : تلاش جهت استاندارد سازی و بهبود ...