بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

اتفاقات

مسئول بخش: مریم لطفی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
شماره تماس 53316836
تلفن داخلی 204-205

تعداد تخت فعال اتفاقات بستری:   21 تخت فعال   

تعداد تخت اسکرین: 10 تخت                               

ریاست بخش:      دکتر اکراهی

                                

 نام پزشکان بخش  نوع تخصص

 

دکتر  اکراهی

دکتر  کریمی

دکتر پورمنتصری

 

دکتر  کاشانی

دکتر مسعودی نژاد

دکتر غافری

  دکتر اژدری

 

  

  دکتر مصطفوی

  دکتر انصاری

  دکتر حسینی

  دکتر ثابت

 

دکنر  نیکپور

دکتر مدنی

دکتر احسانی 

دکتر رضایی 

دکتر ایرانمنش 

متخصص عفونی  

متخصص عفونی و داخلی تب دار 

متخصص عفونی  

 

متخصص مغز و اعصاب 

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغزو اعصاب

 

متخصص داخلی

 متخصص داخلی

متخصص داخلی

متخصص داخلی 

 

پزشک عمومی

پزشک عمومی

پزشک عمومی

پزشک عمومی

پزشک عمومی 

مقررات داخلی بخش :(جهت اطلاع ارباب رجوع)

ساعت ملاقات بخش بستری اورزانس 4 – 3 بعد ازظهر  می باشد . ورود اطفال زیر 12 سال به بخش ممنوع می باشد . حضور همراه بر بالین بیمار با تشخیص پزشک معالج یا سرپرستار بخش میسر می باشد. مسئولیت نگهداری از اموال یا اشیاء قیمتی یا گوشی همراه به عهده بیمار و همراه وی می باشد.

فهرست خدماتی که در بخش به صورت بستری یا سرپایی ارائه میگردد:

ساعت فعالیت بخش بستری در تمام ایام هفته و روزهای تعطیل و غیر تعطیل  24 ساعته

ساعت فعالیت واحد اسکرین هر روز صبح غیر از روزهای جمعه و تعطیل رسمی

تعیین تکلیف بیماران در 5 سطح در واحد تریاژ

بستری بیماران سرپایی با تشخیص پزشک و در صورت نیاز به بستری ، پذیرش ایشان در بخش بستری اورژانس یا انتقال به سایر بخش ها بر حسب تشخیص پزشک

بستری بیماران عفونی – نورولوژی – داخلی در اتفاقات ، بستری و اعزام بیماران قلبی ، ترومایی ، اطفال و زنان به بیمارستان جهت ارائه خدمات و ادامه درمان بعد از انجام اقدامات اولیه حیاتی

ارائه خدمات سرپایی مانند بخیه ، تزریقات ، پانسمان زخم و سوختگی ، آتل بندی 

29 005