بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

بیماران خاص

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی:

صدیقه اشرافی

سمت : مسئول واحد بیماریهای خاص
تحصیلات :

کارشناس پرستاری

شماره تماس:

53359817

تلفن داخلی:

224

تعداد تخت فعال: 10 تخت

رئیس بخش: دکترمحمد کاظم وکیل

ساعت کاری: 7 صبح تا 14 عصر

مقررات داخلی بخش بیماران خاص:

 • ساعت خونگیری: از ساعت 7 صبح تا 8:30 صبح
 • بیماران سرپایی در بخش ویزیت نمی شوند.
 • تمام امورات درمانی بیماران از جمله سونو، سنجش تراکم استخوان، ویزیت و ... در زمان بستری بیماران پیگیری و انجام می شود. در خارج از نوبت بیماران، جهت انجام امورات غیر بستری به درمانگاه مراجعه شود.
 • تزریقات در بخش درصورت نسخه پزشک بخش انجام می شود در غیر اینصورت داروهای تزریقی از پزشکان دیگر در اتفاقات تزریق انجام می شود.
 • تزریق خون هر بیمار در زمان نوبت دهی بیماران انجام می شود، خارج از نوبت خود به دلیل آماده نبودن به بخش مراجعه ننمایئد.
 • درصورتیکه در زمان نوبت دهی خود، مشکل دارید و نمی توانید همان روز به بخش مراجعه نمائید حتماً از قبل اطلاع دهید تا خون برای شما آماده نشود.
 • دارو برای اقوام و اطرافیان با دفترچه بیماران خاص نسخه نمی شود.
 • در زمان گرفتن ، پمفلت ها و کتاب های موجود در بخش را مطالعه نمائید.
 • هرگونه حساسیت به خون، چه در بخش و چه در منزل را هرچه سریعتر اطلاع دهید.
 • هرگونه تزریق فاکتور در منزل با ثبت در فرم های مخصوص که به شما داده شده است باشد.

فهرست خدماتی که به صورت بستری یا سرپایی در بخش انجام می شود:

 • گرفتن سمپل جهت آماده سازی خون
 • گرفتن سمپل از بیماران تالاسمی و هموفیلی جهت پیگیری کارهای درمانی آنان مثل آزمایشات 6 ماهه یا یک ساله در خارج از نوبت تزریق خون بیماران
 • گزارش فاکتور به بیماران هموفیلی
 • تزریق خون خون به بیماران تالاسمی
 • ثبت امورات در پرونده بیماران به صورت جامع
 • ثبت عوارض ناخواسته ناشی از تزریق در دفتر ثبت عوارض در فرم های مخصوص
 • درصورت بروز عارضه، گرفتن نمونه و اطلاع به به سوپروایزر، آزمایشگاه و کارشناس ایمنی، خانم خوش خلق
 • ثبت کارهای درمانی بیماران تالاسمی جهت وزارتخانه و مشخصات آنان
 • ثبت فرانشیز بیماران هموفیلی هر سه ماه برای وزارتخانه
 • تزریقات سرم و آمپول با نسخه پزشک بخش
 • ثبت فاکتورها در سایت وزارتخانه
 • انجام امورات پرستاری در زمان تزریق
 • آموزش به بیماران جهت تزریق دسفرال در منزل
 • درخواست خون بصورت هفتگی از انتقال خون
 • پیگیری دریافت خون از انتقال خون، ثبت تعداد خون های گرفته شده و به تعداد بیماران
 • پیگیری انجام کلیه امورات درمانی بیماران از جمله سنجش تراکم استخوان، سونوگرافی، زنان، قلب و عروق، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، آزمایشات 6 ماهه و واکسیناسیون برای تک تک بیماران و ثبت در پرونده و همینطور ویزیت پزشک
 • برگزاری جشن ها، اردوها و کارهای فرهنگی برای بیماران

14 001