بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

خون و انکولوژی

 رییس بخش : دکتر محمد کاظم وکیل فوق تخصص خونشناسی و متخصص داخلی 

مسئول بخش: نجمه کریمی

 

 تلفن مستقیم بخش : 53314682-071

تلفن داخلی 280

تعداد تخت فعال:   10 تخت فعال                  

تعداد تخت ایزوله: یک                                           

تعداد کل تختهای بخش: 10تخت

نام پزشکان بخش نوع تخصص

آقای دکتر محمد کاظم وکیل

فوق تخصص خونشناسی و متخصص داخلی

مقررات داخلی بخش خون و انکولوژی:

  • روزهای ملاقات، روزهای زوج می باشد
  • هر بیمارمی بایست یک همراه داشته باشد
  • استفاده از ماسک الزامی می باشد
  • رفت و آمد در بخش محدود می باشد
  • از آوردن گل طبیعی و پتو به بخش خودداری نمائید
  • ·شستن و ضدعفونی دست های همراهان بیمار الزامی می باشد

فهرست خدماتی که بصورت بستری یا سرپایی در بخش ارائه می گردد:

·         تزریق شیمی درمانی سرپایی

·         تزریق خون و پلاکت سرپایی

·         نمونه گیری از مغز استخوان

·         تشخیص و درمان انواع کنسرها بصورت بستری

123 001