بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سنجش تراکم

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : فاطمه گل رازقی

تحصیلات :

کاردان رادیولوژی

تلفن تماس :

53316317

تلفن داخلی:

261

 

    • ساعت کاری بخش : نوبت دهی هر روز از ساعت 7 تا 13 به استثنای جمعه و روزهای تعطیل رسمی