بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سنجش تراکم

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : فاطمه گل رازقی

تحصیلات :

کاردان رادیولوژی

تلفن تماس :

53314690

تلفن داخلی:

261

 

  • ساعت کاری بخش :
  • نوبت دهی هر روز از ساعت 7 تا 14 به استثنای جمعه و روزهای تعطیل رسمی
  • روزهای انجام سنجش تراکم استخوان: شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه صبح ها

3 001