بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سنجش تراکم

معرفی مسئول 

نام و نام خانوادگی: ندا بذرافشان

تحصیلات: کاردان رادیولوژی

تلفن:53314690-071 داخی 300

 

مسئول فنی

نام و نام خانوادگی : دکتر رفیعی

تحصیلات : متخصص رادیولوژی

  • ساعت کاری بخش :
  • نوبت دهی هر روز از ساعت 7 تا 14 به استثنای جمعه و روزهای تعطیل رسمی
  • روزهای انجام سنجش تراکم استخوان: شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه صبح ها

3 001