بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

ام آر آی

معرفی بخش آزمایشگاه

معرفی بخش آزمایشگاه نام و نام خانوادگی: سید جواد موسوی سمت : مسئول آزمایشگاه تحصیلات : پاتولوژیست شماره تماس: 53314689 53316311 شماره داخلی: 228      ساعت کاری :   پذیرش از 6 صبح تا 7:30عصر،   جوابدهی از 6 تا 13،   خونگیری ...