بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تعرفه خدمات درمانی

تعرفه خدمات درمانی

 

تعرفه خدمات بخش آزمایشگاه

 

تعرفه خدمات بخش رادیولوژی و ماموگرافی

 

تعرفه خدمات بخش سونوگرافی

 

تعرفه خدمات بخش MRI

پیوست ها:

2419496.tif حجم فایل:464.17 کیلوبایت