بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

پذیرش و صندوق

پذیرش و صندوق معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی : عبدالرضا آزادی تحصیلات : دیپلم سابقه کار : 22سال شماره تلفن : داخلی : 53316314 218   معرفی پرسنل : نام و نام خانوادگی : خدیجه ره نورد تحصیلات ...

ارسال اسناد

ارسال اسناد نام و نام خانوادگی : حمزه ترکمانی تحصیلات : فوق دیپلم حسابداری سمت : مسئول اسناد شماره تلفن : داخلی : 53316314 212 

حسابداری بیمارستان

حسابداری بیمارستان    پرسنل امور مالی بیمارستان شریعتی : نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی تلفن داخلی: جوانمرد رضایی  رئیس حسابداری کارشناس حسابداری  213 زهرا صالحی پور حسابدار کارشناس حسابداری   سید ...

انبار مرکزی

انبار مرکزی  معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی : عبدالکریم نکوئیان تحصیلات : کارشناس مدیریت دولتی سمت : مسئول انبار سابقه کار : 12 سال شماره تلفن : 53314686   سوابق کاری : بهیار بیمارستان نمازی ...

معرفی مسئول تدارکات

معرفی مسئول تدارکات نام و نام خانوادگی : عبدالعلی جوکار تحصیلات : کارشناس برنامه ریزی اجتماعی سمت : مسئول تدارکات شماره تلفن : داخلی : 53314686 208