بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

پذیرش و صندوق

پذیرش و صندوق معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی : عبدالرضا آزادی تحصیلات : دیپلم داخلی: 218 تلفن مستقیم: 53314687   معرفی پرسنل : نام و نام خانوادگی : نسرین کاظمی تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی سمت ...

ارسال اسناد

ارسال اسناد نام و نام خانوادگی : حمزه ترکمانی تحصیلات : لیسانس حسابداری سمت : مسئول اسناد شماره تلفن : داخلی : 53316314 212 

معرفی مسئول تدارکات

معرفی مسئول تدارکات نام و نام خانوادگی : عبدالعلی جوکار تحصیلات : کارشناس برنامه ریزی اجتماعی سمت : مسئول تدارکات شماره تلفن : داخلی : 53314686 208

انبار مرکزی

انبار مرکزی  معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی : امین رحمانی تحصیلات : دیپلم سمت : مسئول انبار تلفن داخلی: 230 تلفن مستقیم: 53350319    

معرفی واحد حسابداری

معرفی واحد حسابداری نام و نام خانوادگی: ملیحه عسکری سمت: مسئول حسابداری     نام و نام خانوادگی: نظام الدین اشرافی سمت: حسابدار     نام و نام خانوادگی: زهرا صالحی پور سمت: حسابدار     نام و نام خانوادگی: سید مرتضی ...