بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

روابط عمومی

روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: خانم سهیلا شبانی نژاد
سمت:  مسئول روابط عمومی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
شماره تماس: 53317427
داخلی: 211

 

شرح وظایف مسئول روابط عمومی:

 1. گردآوري وتدوين گزارش برنامه هاو عملكردهاو فعاليتهاي سازمانبه منظوربرنامه ريزي ، اطلاع رساني به مسئولان و مردم و انعكاس آن در رسانه ها جهت تنوير افكار عمومي.
 2. جمع آوري پيشنهادات وانتقاداتمردم و كاركنان در خصوص عملكردها و فعاليتهاي سازمان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هرچه موثر تر در بهبود جريان امور سازمان- برقراري ارتباط دو سويه ارباب رجوع و همكاران با مديران و مسئولان.
 3. تدارك و تمهيدات لازم براي پاسخگويي وراهنمايي ارباب رجوع(پاسخگويي به تماسهاي تلفني-پيامگير، صندوق پستي،صندوق پيشنهادات، و وب سايت و.....)0
 4. اطلاع يابي از افكار عمومي در كنار اطلاع رساني و تاثير پذيري از افكار عمومي در كنار تاثير گذاري برآنها (تحليل محتواي مطبوعات و رسانه ها وتحليل تماسها  و مكاتبات مردمي از داخل و بيرون از سازمان)0
 5. انتشار اطلاعيه و تهيه موارد انتشاراتي به منظور معرفي سازمان0
 6. پوشش تصويري مراسم و رويدادها،تهيه آرشيو عكس وتصوير از سازمان و طرحها و برنامه ها.
 7. تلاش براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و هدايت و توسعه بهداشت رواني در محيط كار (امنيت فكري) 0
 8. برگزاري و مشاركت در همايشها وكنفرانس و مناسبتها. 
 9. تهيه و تجهيز صندوق پبشنهادات و نظرات در واحدهاي بيمارستان 0
 10. بازبيني مرتب صندوق پيشنهادات و انعكاس نظرات مردم و كاركنان به مسئولين براي مشاركت موثرتر كاركنان در جريان بهبود امور0
 11. انعكاس اطلاعيه ها و اخبار شبكه بهداشت ودرمان و واحدهاي مرتبط در بردهاي اطلاعات و ارسال به واحدهاي بهداشتي ودرماني.
 12. انعكاس و ارسال مشروح گزارشات و اخباروتصاویر بيمارستان به وب سایت روابط عمومی0
 13. برگزاري مراسم در هفته سلامت و روز جهاني قلب و روز پزشك ومناسبتهاي سالانه دهه فجروتجليل از بازنشستگان و ايثارگران ،روز جهاني مساجد و پرستار, بهداشت روان و روز ماماو بهداشت محيط و.......با همكاري واحدهاي مرتبط.
 14. مستند سازي؛ عكاسي و فيلمبرداري از مراسمات.
 15. تهيه و تنظيم راهنماي تلفنهاي ضروري مركز وارسال ان به واحدها.
 16. راه اندازي سامانه پیام کوتاه .
 17. تهيه و نصب راهنماي طبقات بيمارستان به همراه شماره اتاقها.
 18. تهيه و نصب منشور اخلاقي بيمار و كاركنان.
 19. ارتباط مستقيم ومستمر با مسئولين جهت انعكاس مشكلات مراجعه كنندگان و همكاران.
 20. هماهنگي و ارتباط با ادارات وسازمانها جهت پيگيري امورات محوله روابط عمومي.
 21. اجرای اردوهای تفریحی برای کارکنان وخانواده های آنهاپیرو وظایف محوله اداری